"Pracuj legalnie!" Kampania informacyjna Komisji Europejskiej

"Pracuj legalnie!" Kampania informacyjna Komisji Europejskiej

Europejska Platforma ds. Zwalczania Pracy Niezadeklarowanej przy Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją pierwszą kampanię informacyjną, zmierzającą do zwiększania świadomości pracodawców i pracowników na temat korzyści związanych z pracą legalną.

Ogólnym celem kampanii jest zwalczanie pracy niezarejestrowanej oraz głównych przyczyn różnic pomiędzy wartościami, praktykami oraz przekonaniami obywateli a przepisami. Przedsięwzięcie przewiduje informowanie pracowników w zakresie ich praw, negatywnych konsekwencji pracy niezarejestrowanej oraz możliwości zgłaszania pracy niezarejestrowanej. Przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, mają być uświadamiane w zakresie korzyści oraz obowiązku rejestracji pracowników na każdym szczeblu łańcucha dostaw. Kampania realizowana jest głównie w mediach społecznościowych.

Obecnie trwa w nich konkurs oznakowany hashtagiem #EU4FairWork, który jest kluczowym elementem kampanii. Rozpoczął się on 10 czerwca i potrwa do 21 sierpnia. Obejmuje dwie kategorie.

Kategoria „Pracownicy” (http://wshe.es/8G6d6CUr), promowana jest głównie na stronie EURES na Facebooku. Jej uczestnicy zachęcani są do dzielenia się swoimi osobistymi historiami i doświadczeniami związanymi z pracą zarejestrowaną oraz tym, co to dla nich oznacza.

Kategoria „Pracodawcy” (https://dff46c7e.wishpondpages.com/eu4fairwork/) promowana jest przez Urząd ELA na stronie LinkedIn oraz okazjonalnie na Twitterze. Przedsiębiorcy i pracodawcy, biorący udział w konkursie, mają za zadanie podkreślanie znaczenia pracy zarejestrowanej dla ich działalności i pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o kampanii i konkursie na Facebooku, Twitterze i LinkedIn.

Autor: Kamil Patynowski
Źródło: www.pip.gov.pl

Leave a comment

Send a Comment