Pracownik AP nowym prezesem Państwowej Agencji Atomistyki

Pracownik AP nowym prezesem Państwowej Agencji Atomistyki

Dr Łukasz Młynarkiewicz – pracownik Instytutu Prawa i Administracji na AP – został powołany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Młynarkiewicz, dotychczas pełniący obowiązki prezesa PAA, został powołany na wniosek ministra klimatu Michała Kurtyki.

Przed pełnieniem obowiązków prezesa PAA dr Łukasz Młynarkiewicz był Dyrektorem Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Odpowiadał tam za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, a także postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów strategii, planów lub przedsięwzięć.

Dr Młynarkiewicz jest radcą prawnym, posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych, rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Jest członkiem Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Sekretarzem Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

źródło: apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment