Prace dyplomowe studentek PG wyróżnione przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Prace dyplomowe studentek PG wyróżnione przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
W XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza oraz XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana za rok 2020, które są prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nagrody zdobyły dwie studentki z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Nagrodę za najlepszy dyplom magisterski zdobyła Marta Bogdziewicz za pracę pt. „Analiza wydatków na kulturę w krajach Unii Europejskiej jako wskaźnik dobrobytu”. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Wolszczak – Derlacz, prof. PG.

Natomiast w konkursie prac licencjackich laureatką została Paulina Głodowski za pracę pt. „Portale samorządowe wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako narzędzie promocji terytorialnej.” Licencjat napisany pod kierunkiem dr hab. inż. Alicji Sekuły, prof. PG.

Ideą tych corocznych konkursów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest promowanie absolwentów pomorskich uczelni wyższych przez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie oraz popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment