Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Islandzkim

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Islandzkim

Wymiana pracowników naukowych i studentów oraz współpraca w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych i organizacyjnych to główne założenia porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Islandzkim. Porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) zostało podpisane w ramach wizyty Prezydenta Islandii w Gdańsku, na pokładzie jednego z najnowocześniejszych statków naukowo-badawczych, r/v Oceanograf, należącego do Uniwersytetu Gdańskiego.

 Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Islandią rozpoczęła się w 2018 roku, gdy została podpisana umowa dwustronna uczelni z Uniwersytetem w Akureyri oraz umowa pomiędzy Wydziałem Oceanografii i Geografii UG a School of Business in Science w Islandii. Równocześnie Północnoatlantycka Organizacja Producentów wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetem w Akureyri oraz School of Business in Science w Islandii podjęły się organizacji konkursu stypendialnego PISCES (Polish Icelandic Scholarship – Exchange Studies), który wspiera polskich studentów zamierzających studiować na Uniwersytecie w Akureyri w ramach Programu Stypendialnego Erasmus Plus.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Islandzkim odbyło się 5 marca 2020 roku na pokładzie statku r/v Oceanograf, należącego do Uniwersytetu Gdańskiego. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego memorandum podpisała prof. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek – Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia UG, a Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku reprezentował Rektor – Dr Jón Atli Benediktsson. Porozumienie zakłada wymianę pracowników naukowych i studentów oraz współpracę w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych i organizacyjnych.

– Z delegacją Islandii, z Panem Prezydentem i Panią Minister Edukacji, Nauki i Kultury na czele,  którą gościliśmy na pokładzie naszego statku, rozmawialiśmy o wyzwaniach, jakie stoją przed Islandią, głównie w zakresie wspierania Polonii islandzkiej, borykającej się z licznymi problemami. Podjęliśmy szereg zobowiązań o zaangażowaniu Uniwersytetu Gdańskiego w proces edukacji naszych rodaków w Islandii, ale również wzajemnej wymiany akademickiej w zakresie badań naukowych i kształcenia pomiędzy Uniwersytetem Islandzkim a Uniwersytetem Gdańskim – powiedział prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki UG.

źródło: ug.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment