Ponad 20 mln złotych dofinansowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku!

Ponad 20 mln złotych dofinansowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku!

30 września br. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Rzecznika Prasowego Rządu RP, Posła na Sejm RP Piotra Műllera i JM Rektora naszej Uczelni dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, dotycząca przekazania środków na rozwój infrastruktury Akademii Pomorskiej. 

Środki zostaną przeznaczone na inwestycje, których głównym celem jest zwiększenie potencjału naukowego oraz dydaktycznego naszej Uczelni poprzez doposażenie i utworzenie nowych pracowni i laboratoriów w zakresie nauk ścisłych oraz społecznych i humanistycznych, a także rozwiązań dedykowanych dla humanistyki cyfrowej.

W ramach przedsięwzięć planowane jest utworzenie:

  • Interdyscyplinarnego Centrum innowacyjnych Badań Środowiskowych Pomorza – InterPom
  • Pomorskiego Centrum Humanistyki Cyfrowej Pomeranian Centre for Digital Humanities
  • Akademickiego Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej
  • Centrum Badań nad Wielokulturowością i Inkluzją Społeczną
  • zaplecza sportowego w zakresie boiska wielofunkcyjnego

Szacowany koszt: 10 mln
—————————————-

Aktywna Akademia 5 PLUS – 10 mln

Projekt służący wsparciu działań prozdrowotnych (promocja sportu wśród dzieci i młodzieży), promocji tradycji akademickich, kultury i języka polskiego – tu m.in.  koncerty, warsztaty, wykłady, działania na rzecz Polonii; zwiększenie aktywności seniorów.

Szczegóły oraz więcej zdjęć na stronie APSL. 

Leave a comment

Send a Comment