Pomóżmy innym! PG otwiera uczelniane Centrum Wolontariatu

Pomóżmy innym! PG otwiera uczelniane Centrum Wolontariatu
Od soboty 5 grudnia studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą włączyć się w działania nowo utworzonego Centrum Wolontariatu PG. Władze uczelni powołały centrum w oparciu o porozumienie zawarte z Regionalnym Centrum Wolontariatu, a jednocześnie podpisały też z władzami miasta deklarację o współpracy na rzecz rozwoju wolontariatu w Gdańsku.

W trudnym czasie pandemii, z którą zmaga się całe polskie społeczeństwo, wszelkie inicjatywy pomocowe są szczególnie ważne i potrzebne. Z tego założenia wyszły również władze Politechniki Gdańskiej, powołując Centrum Wolontariatu PG, które rozpoczęło działalność 5 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

– Wolontariat jest wspaniałą okazją do zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Najważniejsza jest chęć działania, współpracy i niesienia pomocy, a także odpowiedzialność i konsekwencja w realizacji zadań. Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, bez względu na kierunek i rok studiów.

– Bardzo się cieszę, że w tym trudnym czasie Politechnika Gdańska wyszła z inicjatywą utworzenia uczelnianego Centrum Wolontariatu – dodaje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Jestem przekonana, że studenci i studentki PG dołączą licznie do proponowanych przez centrum inicjatyw i będą nieść pomoc potrzebującym.  

Edukacyjnie, akcyjnie oraz wielokulturowo

W ramach Centrum Wolontariatu PG studenci i doktoranci będą mogli zaangażować się w akcje pomocowe inicjowane zarówno przez uczelnię, jak i przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

– Przykładowo, w ramach wsparcia walki z pandemią, studenci i doktoranci będą mogli dołączyć do prowadzonej przez miasto akcji #GdańskPomaga – tłumaczy Katarzyna Dzięcielewska, pełnomocniczka rektora PG ds. utworzenia i funkcjonowania Centrum Wolontariatu PG. – Jest to inicjatywa mająca na celu niesienie pomocy osobom, którym trwająca pandemia utrudnia codzienne funkcjonowanie, np. osobom starszym, uczniom oraz służbie zdrowia i obsłudze szpitali.

Ponadto, w ramach CWPG utworzono kolejne obszary pomocowe:

  • Wolontariat edukacyjny – polega przede wszystkim na regularnych korepetycjach i zajęciach prowadzonych przez studentów-wolontariuszy dla uczniów gdańskich szkół, mających trudności w nauce, lub przygotowujących się do egzaminów maturalnych,
  • Wolontariat akcyjny – skierowany do osób, które chciałyby pomagać przy organizacji festiwali, koncertów, kwest i innych wydarzeń kulturalnych, społecznych, naukowych lub sportowych,
  • Wolontariat wielokulturowy – w ramach którego organizowane będą cyklicznie warsztaty integracyjne dla polskich i zagranicznych studentów PG, a studenci-wolontariusze pomogą swoim zagranicznym kolegom i koleżankom poznać jak najlepiej Gdańsk i Politechnikę Gdańską (możliwy będzie tu również wolontariat zagraniczny).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie PG

Leave a comment

Send a Comment