Politechnika Wielu Pokoleń – pierwszy taki uniwersytet na Pomorzu!

Politechnika Wielu Pokoleń – pierwszy taki uniwersytet na Pomorzu!

Już w październiku Politechnika Gdańska zainauguruje projekt Politechnika Wielu Pokoleń – pierwszy na Pomorzu uniwersytet z ofertą bezpłatnych, praktycznych zajęć edukacyjnych dla osób w różnym wieku. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w takich kierunkach, jak matematyka, przedsiębiorczość, komunikacja czy ochrona środowiska.

Politechnika Wielu Pokoleń to unikatowa inicjatywa skierowana do osób w różnym wieku: przedszkolaków, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dorosłych i seniorów. Projekt powstał na Politechnice Gdańskiej przy współpracy z Gminą Miasta Gdańsk – Hevelianum i Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym. Pierwsza edycja zajęć odbędzie się w semestrze zimowym (październik 2019 – luty 2020). Zapisy ruszają 1 października.

Praktyczne zajęcia dla różnych grup wiekowych

Oferta Politechniki Wielu Pokoleń jest różnorodna, dostosowana do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Obejmuje około 50 przedmiotów związanych z naukami ścisłymi i techniką oraz naukami społeczno-ekonomicznymi. Przyszli słuchacze, w ramach oferty dla swojej kategorii wiekowej, mają możliwość wyboru dowolnej liczby zajęć z różnych dziedzin, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i kierunkami, w jakich chcą się rozwijać. Uczniowie szkolni mogą na przykład jednocześnie uczyć się podstaw mechaniki i produkcji żywności, dorośli programowania oraz prawa i finansów, a seniorzy – obsługi programów komputerowych i komunikacji.

Formuła zajęć to warsztaty, wykłady, konwersatoria, laboratoria, zajęcia w terenie oraz kursy online. Przeważają zajęcia praktyczne, mocno angażujące uczestników, gdzie zadaniem będzie np. przeprowadzenie doświadczenia, rozwiązanie problemu, stworzenie przedmiotu codziennego użytku bądź zaprojektowanie konstrukcji przestrzennej.

Oferta dla rodzin i zajęcia specjalne

Spośród dostępnych na rynku ofert edukacyjnych, Politechnikę Wielu Pokoleń wyróżniają zwłaszcza zajęcia wielopokoleniowe – warsztaty i wykłady, w których uczestniczyć mogą rodzice wraz dziećmi oraz dziadkowie z wnukami. Wycieczka na budowę, warsztaty kreatywnego myślenia czy zajęcia z podstaw ekonomii będą doskonałą okazją do spędzenia czasu z rodziną i pogłębienia wzajemnych relacji.

Ponadto program zajęć przewiduje laboratoria z fizyki dedykowane młodzieży szkolnej o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz klasom wraz z ich nauczycielami. Osoby dorosłe, preferujące naukę zdalną, mogą realizować, w dowolnym miejscu i czasie, kursy online.

Zapisy w październiku

Zapisy na pierwszy semestr zajęć odbędą się w dniach 1-6 października drogą elektroniczną. Wskazówki dotyczące zapisów znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/pwp/zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani do dnia 8 października.

Zajęcia rozpoczną się w połowie października i będą odbywały się w czwartki i piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty do godziny 14.00 na Politechnice Gdańskiej (każdy przedmiot według indywidualnego harmonogramu). Poprowadzą je specjaliści i nauczyciele akademiccy z politechniki. Kameralne grupy – od 8 osób na warsztatach do 40 osób na wykładach – ułatwią uczestnikom kontakt z prowadzącymi i zmotywują do aktywnego udziału. Osoby, które wykażą się wysoką frekwencją i zaangażowaniem, otrzymają pamiątkowy dyplom Politechniki Wielu Pokoleń.

W lutym 2020 r. odbędzie się nabór na letni semestr zajęć, a oferta edukacyjna zostanie poszerzona o nowe przedmioty, m.in. warsztaty językowe, zajęcia z zakresu technologii kosmicznych czy kolarstwa.

Zapraszamy osoby spoza Politechniki

Projekt Politechnika Wielu Pokoleń skierowany jest przede wszystkim do osób nie związanych z Politechniką Gdańską, a tym samym mającym często ograniczony dostęp do bezpłatnej, specjalistycznej wiedzy. Już dziś zachęcamy przyszłych uczestników do aplikowania na wybrane przedmioty oraz do udziału w uroczystej inauguracji projektu Politechnika Wielu Pokoleń, która odbędzie się 12 października na Politechnice Gdańskiej.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 2 308 635,53 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 239 375,53 zł.

Szczegóły dostępne na stronie PG. 

Leave a comment

Send a Comment