Politechnika Gdańska z finansowaniem na realizację projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Politechnika Gdańska z finansowaniem na realizację projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę rankingową 32 wniosków, które zakwalifikowały się do finansowania w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Tę edycję programu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG będzie realizować w konsorcjum ze spółką celową Excento.

Głównym celem programu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Jednym z warunków ubiegania się o dofinansowanie było prowadzenie aktywnej działalności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjowanie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. Realizacja programu ma się przyczynić do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Inkubator Innowacyjności 4.0 na Politechnice Gdańskiej będzie realizowany do końca 2022 roku, zaś każdy z projektów zgłoszonych do programu może uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł.

Lista działań, na które można uzyskać finansowanie z projektu na stronie PG.

Leave a comment

Send a Comment