Politechnika Gdańska najlepszą techniczną uczelnią badawczą. Będzie uroczyste posiedzenie senatu

Politechnika Gdańska najlepszą techniczną uczelnią badawczą. Będzie uroczyste posiedzenie senatu

Co oznacza uzyskanie przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej? Jakie wyzwania stoją przed PG w kolejnych latach? Które obszary badawcze będą priorytetowe? –  już 11 grudnia, podczas otwartego, uroczystego posiedzenia Senatu PG, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej zaprezentuje plany rozwoju uczelni w związku uzyskaniem statusu „Uczelni Badawczej”. Gościem honorowym uroczystości będzie Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Politechnika Gdańska zajęła I miejsce wśród uczelni technicznych i II miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Dzięki uzyskaniu statusu „Uczelni Badawczej” Politechnika Gdańska co roku (co najmniej przez siedem lat) będzie otrzymywać zwiększoną o 10 proc. subwencję z budżetu centralnego, co łącznie przełoży się na kwotę ponad 200 mln zł. W ministerialnym konkursie uczelnie oceniane były przez międzynarodowy zespół ekspertów. Media podkreślały fakt, że inicjatywa ministerstwa stanowi przełomowy moment w polskiej nauce. 

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej zapraszają wszystkich pracowników, studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej w dniu 11 grudnia o godz. 11.15 w Auli PG w Gmachu Głównym.

W trakcie uroczystości prof. Krzysztof Wilde, rektor PG przedstawi plany rozwoju Politechniki Gdańskiej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zaprezentowane zostaną m.in. priorytetowe obszary badawcze, na które dzięki tak wysokiemu dofinansowaniu, planowane jest znaczące zwiększenie nakładów. „Wypracujemy także m.in. nowe ścieżki i narzędzia rozwoju dla nauczycieli akademickich, zarówno dla tych, którzy prowadzą działalność naukową, jak i tych, którzy zajmują się wyłącznie dydaktyką. Przed obiema grupami pracowników, choć realizować będą oni inne cele, otworzą się nowe możliwości zawodowe” – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG nauczycielom akademickim zostaną wręczone Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2018: I stopnia oraz nagrody specjalne, a także nagrody za całokształt dorobku. Wręczone zostaną również Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz Medal Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej.

Transmisja online uroczystości na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie YouTube.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment