Politechnika Gdańska i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z intencją współpracy przy cyfryzacji polskiego rolnictwa

Politechnika Gdańska i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z intencją współpracy przy cyfryzacji polskiego rolnictwa

W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Warszawie, 13 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego nastąpiło podpisanie porozumienia o intencji współpracy i poufności informacji pomiędzy Politechniką Gdańską a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. 

Ze strony Politechniki Gdańskiej w spotkaniu uczestniczyli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Mariusz Figurski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz dr inż. Jerzy Proficz, zastępca dyrektora Centrum Informatycznego TASK. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali: Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego i Mateusz Balcerowicz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji.

Celem zawarcia porozumienia jest m.in. wykorzystanie mocy obliczeniowych oraz zasobów składowania danych CI TASK PG dla potrzeb KOWR, realizacja prac zmierzających do transformacji cyfrowej polskiego rolnictwa oraz cyfryzacja zasobów danych o polskim rolnictwie.

KOWR i Politechnika Gdańska wyraziły intencję podjęcia działań w zakresie ewentualnej współpracy w innych projektach i obszarach, które są ważne dla obu instytucji.

Szczegóły na stronie PG.

Leave a comment

Send a Comment