Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny zacieśniają współpracę

Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny zacieśniają współpracę

Współpraca pomiędzy Politechniką Gdańską a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym będzie jeszcze bardziej intensywna, a naukowcy obydwu uczelni będą wspólnie pracować nad podniesieniem jakości swoich badań i projektów, a także nad inicjowaniem nowych pól współpracy – takie wnioski płyną z seminarium, które odbyło się w poniedziałek w laboratorium innowacji Linte^2 na Politechnice Gdańskiej.

Seminarium naukowców PG i GUMedu było ukierunkowane przede wszystkim na zbadanie potrzeb i możliwości obydwu uczelni w obszarach naukowych łączących rozwiązania technologiczne z medycyną. Ale to nie wszystko – było też okazją na zarysowanie nowych obszarów współpracy pomiędzy naukowcami, a także polem do omówienia efektów wspólnych działań podejmowanych w przeszłości.

Naukowcy reprezentujący różne wydziały PG i GUMedu mogli też w szerokim gronie zobaczyć projekty i badania nad którymi pracują inni, co ma posłużyć jeszcze większej integracji i zacieśnieniu współpracy pomiędzy jedynymi uczelniami z Trójmiasta, które w niedawnym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymały statusy „uczelni badawczych”. 

Nowe projekty badawcze

Z ramienia Politechniki Gdańskiej w seminarium wzięli udział naukowcy reprezentujący różne dziedziny i obszary naukowe, pracujący na co dzień na wydziałach WETI, WM, WEiA, WILiŚ, WCh, czy WFTiMS.

Władze naszej uczelni reprezentowali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor PG ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. Z kolei GUMed reprezentowali m.in. prof. Janusz Siebert, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas swoich wystąpień poszczególni naukowcy opowiadali o dotychczasowych sukcesach zespołów naukowych, ale też planach rozwojowych. Przedstawiali m.in. nowe projekty badawcze z zakresu nowoczesnych technologii multimedialnych stosowanych w medycynie, inżynierii biomechanicznej i biomedycznej, czy kinezjologii. Referowali też przebieg prac nad nowymi bionanomateriałami i rozwiązaniami służącymi sprawniejszemu diagnozowaniu i terapii pacjentów.

Szczegóły współpracy pod tym linkiem. 

Leave a comment

Send a Comment