Podwójny dyplom magisterski dla studentów PG. Umowa między Politechniką Gdańską a Uniwersytetem Palermo

Podwójny dyplom magisterski dla studentów PG. Umowa między Politechniką Gdańską a Uniwersytetem Palermo

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, podpisał w Palermo umowę o współpracy z Universita Degli Studi di Palermo – największą uczelnią techniczną na Sycylii. Dzięki porozumieniu studenci kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska, oferowanych przez obydwie uczelnie, zyskali możliwość otrzymania podwójnego dyplomu magisterskiego.

Umowa podpisana przez rektorów Politechniki Gdańskiej i Universita Degli Studi di Palermo, prof. Krzysztofa Wildego i prof. Fabrizio Micariego, to kolejny element procesu internacjonalizacji naszej uczelni, ale też spełniania wymogów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, którego Politechnika Gdańska jest jednym z głównych beneficjentów.

Podpisana w poniedziałek w Palermo umowa pozwoli studentom obydwu uczelni na uzyskanie podwójnego dyplomu magisterskiego (tzw. „double degree”), uznawanego na międzynarodowych rynkach pracy i potwierdzającego szerokie przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie. Na razie współpraca dotyczyć będzie dwóch kierunków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (Budownictwo i Inżynieria Środowiska), ale sygnatariusze umowy nie wykluczają, że partnerstwo obu uczelni może się poszerzyć.

– Obydwie strony są zgodne i chętne na to, by współpracować na różnych płaszczyznach – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Na razie zawarliśmy porozumienie oparte o wymianę studencką i możliwość uzyskania podwójnego dyplomu magisterskiego dla absolwentów tych dwóch kierunków. Podczas wizyty rozmawialiśmy jednak o poszerzeniu zakresu tej współpracy w taki sposób, by objęła ona inne kierunki studiów, ale też o partnerstwie na polu naukowo-badawczym.

– Umowy o współpracy z mocnymi, zagranicznymi uczelniami to jeden z najważniejszych elementów strategii internacjonalizacji naszego uniwersytetu – mówił podczas ceremonii zawarcia porozumienia rektor sycylijskiego Universita di Palermo, prof. Fabrizio Micari. – To również szansa dla naszych studentów, którzy dzięki temu porozumieniu będą mogli nie tylko wzbogacić swoją wiedzę, ale też poznać nowe miejsca.

Współpraca w praktyce. Co zrobić, żeby wyjechać?

W skład delegacji Politechniki Gdańskiej, która w poniedziałek 20 stycznia wyleciała do Palermo, weszli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz (prof. PG i prodziekan ds. współpracy i promocji WILiŚ) oraz dr inż. Rafał Ossowski (prof. PG i prodziekan ds. kształcenia WILiŚ). Uniwersytet Palermo, oprócz rektora prof. Fabrizio Micariego, reprezentowali jeszcze: prof. Giorgio Mannina (wraz z prof. Jackiem Mąkinią z WILiŚ był on pomysłodawcą współpracy) i prof. Antonello Miranda. Zawarcie umowy zaszczycili też swoją obecnością Szymon Wojtasik, szef Biura Politycznego Ambasady w Rzymie oraz Davide Farina, Konsul Honorowy RP w Palermo.

Więcej informacji dostępnych tutaj!

Leave a comment

Send a Comment