Podsumowanie tegorocznej edycji projektu badawczo-edukacyjnego "Biologiczne inwazje" na UG

Podsumowanie tegorocznej edycji projektu badawczo-edukacyjnego "Biologiczne inwazje" na UG

18 października na Wydziale Biologii odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu badawczo-edukacyjnego “Biologiczne inwazje”, realizowanego przez Stację Biologiczną w ramach projektu “Obcy atakują – młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne”. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój.

W tegorocznej edycji projektu współpracowaliśmy z 6 szkołami z woj. pomorskiego (łącznie w projekcie udział wzięło 110 uczniów):

  •  – Zespołem Szkolno-Przedszkolnym ze Smołdzina,
  •  – I Liceum Ogólnokształcącym ze Słupska,
  •  – II Liceum Ogólnokształcącym ze Słupska,
  •  – Zespołem Szkół Agrotechnicznych ze Słupska,
  •  – II Liceum Ogólnokształcącym z Kwidzyna
  •  – XV Liceum Ogólnokształcącym z Gdańska.

Projekt składał się z części warsztatowej:

–  na których uczniowie poznali teorię dotyczącą inwazyjnych gatunków roślin

–  ćwiczyli w praktyce metody ich badania, a także

–  poznawali podstawy analizy i wizualizacji danych (program QGIS).

Od maja do października uczniowie prowadzili inwentaryzację inwazyjnych gatunków roślin występujących w okolicy ich zamieszkania i dane gromadzili w interaktywnej bazie danych na stronie https://obcyatakuja.ug.edu.pl/ .

W trakcie spotkania 18.10.2019 wszystkie grupy uczestniczące w projekcie referowały wyniki swojej pracy i dzieliły się swoimi doświadczeniami. Uczestników naszej mini-konferencji uroczyście powitali Dziekan Wydziału Biologii, prof. dr hab. Włodzimierz Meissner oraz pani Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka.  Obradom przysłuchiwali się oraz udział w dyskusji brali także pracownicy Wydziału: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, dr Ryta Suska-Wróbel, dr Renata Afranowicz-Cieślak, Katarzyna Wszałek-Rożek oraz dr Ryszard Markowski. Do grona ekspertów zaproszono także dr Joannę Bloch-Orłowską, pracownika Nadleśnictwa Gdańsk.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Leave a comment

Send a Comment