Podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią Pomorską, a Stowarzyszeniem „Podaj Rękę”

Podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią Pomorską, a Stowarzyszeniem „Podaj Rękę”

12 lutego 2020 r. Akademia Pomorska w Słupsku podpisała porozumienie o współpracy ze  Stowarzyszeniem „Podaj Rękę”. 

W imieniu JM dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP  umowę podpisał Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP. W spotkaniu uczestniczyli także: dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Monika Waśkow, z-ca dyrektora dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP, dyrektor Instytutu Pedagogiki dr Grzegorz Piekarski oraz Pan Wiesław Staniuk – Prezes Zarządu firmy STERLOG Polska sp. z o.o.


Wspólne działania dotyczyć będą między innymi Projektu realizowanego ze środków EFS „Międzypokoleniowy  punkt konsultacji senioralnej szansą na rozwój kompetencji młodzieży”, który prowadzić ma  do podniesienia poziomu kompetencji społecznych studentów, takich jak asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie stresem i konfliktem, jak również zapoznać z wdrażanym w niemal całym woj. pomorskim pakietem działań pn. “Senior Pomorski” – kompleksowym międzypokoleniowym modelem aktywizacji, z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.  

Więcej informacji i galeria zdjęciowa tutaj!

Leave a comment

Send a Comment