Pionierska operacja mózgu z udziałem dr Michała Kucewicza z Politechniki Gdańskiej

Pionierska operacja mózgu z udziałem dr Michała Kucewicza z Politechniki Gdańskiej
We Wrocławiu przeprowadzono pionierską operację mózgu, podczas której dr Michał Kucewicz,  prowadzący w Katedrze Systemów Multimedialnych PG Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu, zarejestrował przy pomocy aparatury elektrofizjologicznej sygnały z elektrod wszczepionych głęboko w mózg pacjenta. Prowadzony projekt badawczy może być przełomem w badaniu mechanizmów ludzkiej pamięci oraz w walce m.in. z chorobą Parkinsona.
 

Badanie wykonane przez dra Michała Kucewicza i jego udział w skomplikowanej operacji były możliwe dzięki projektowi First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowanemu w ramach współpracy Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu PG (działającego w obrębie Katedry Systemów Multimedialnych WETI, pod egidą Centrum BioTechMed PG), ośrodka medycznego Mayo Clinic (Rochester, USA) i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W trakcie operacji przytomny pacjent wykonywał zadania wymagające zaangażowania pamięci z użyciem techniki śledzenia wzroku i oprogramowania zainspirowanego wcześniej opracowaną w KSMM technologią „CyberOko” autorstwa zespołu kierowanego przez prof. Andrzeja Czyżewskiego. Do badania wykorzystano aparaturę zakupioną ze środków projektu.

– Skorzystaliśmy z wyjątkowej okazji, aby zarejestrować aktywność mózgu i ruchy oka oraz zwężanie i rozszerzanie się źrenic za pomocą zaawansowanego systemu do śledzenia wzroku, działającego na zasadzie technologii “CyberOko”: ze specjalną kamerą na podczerwień i monitorem komputerowym umieszczonym przed pacjentem podczas operacji – wyjaśnia dr Michał Kucewicz, który w swojej pracy naukowej i w ramach działalności Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu PG (Brain and Mind Electrophysiology Lab) zajmuje się m.in. badaniem świadomości człowieka i mechanizmami ludzkiej pamięci.

– Badania tego typu, z użyciem specjalnych elektrod wszczepionych głęboko i śródoperacyjnych testów pamięci ze śledzeniem wzroku, są przełomowe i to zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej – podkreśla prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych PG.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment