Pierwszy dzień szkoły w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym

Pierwszy dzień szkoły w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym

W poniedziałek, 2 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo powstałym Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku utworzonym przez Uniwersytet Gdański. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty Uniwersytet Gdański w roku szkolnym 2019/2020 utworzono 2 klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów oraz 2 klasy pierwsze dla absolwentów szkół podstawowych. Naukę w klasach o profilu matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym rozpocznie w sumie 96 uczniów. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w salach lekcyjnych ULO oraz przy wykorzystaniu infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku przyjęło łącznie 96 uczniów (po 24 osoby do czterech klas). Młodzież rozpocznie naukę w dwóch klasach po szkole podstawowej – w 1a o profilu matematyczno-fizycznym i 1b o profilu biologiczno-chemicznym oraz w dwóch klasach po gimnazjum w 1c – o profilu matematyczno-fizycznym i 1d o profilu biologiczno-chemicznym.

Siedziba szkoły i większość zajęć odbywać się będzie w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, na ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Zajęcia laboratoryjne – biologia, fizyka, chemia, informatyka na poszczególnych wydziałach Uczelni. Dyrektorem szkoły jest Waldemar Kotowski. Szkoła jest szkołą publiczną, ponadgimnazjalną i  ponadpodstawową z oddziałami realizującymi trzyletni i czteroletni cykl kształcenia.

– Naszym celem jest przybliżyć uczniom świat, w którym wiedza o nim jest podstawą do wprowadzania zmian na lepsze. Dzisiejsze czasy, bardzo dynamiczne, wymagają przygotowania uczniów do stawienia czoła również problemom globalnym, związanym chociażby ze zmianami klimatycznymi, czy problemami demograficznymi. Dołożymy wszelkich starań, aby uczniowie naszego Liceum mieli szansę na holistyczny rozwój, na kształtowanie swojej świadomej ścieżki edukacyjnej, która pozwoli im na kontynuowanie nauki na wymarzonych kierunkach Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych – mówi Waldemar Kotowski, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

Szczegóły dotyczące liceum dostępne na stronie UG. 

Leave a comment

Send a Comment