PG w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych 2020

PG w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych 2020

W tegorocznej edycji Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w trzech dyscyplinach badawczych należących do dziedziny inżynierii. Co więcej, w dyscyplinie inżynierii lądowej PG uzyskała najlepszy wynik spośród polskich uczelni i znalazła się wśród trzystu najlepszych na świecie.

Politechnika Gdańska w rankingu GRAS 2020 sklasyfikowana została w trzech dyscyplinach należących do jednego obszaru/dziedziny – inżynierii (Engineering): inżynieria lądowa, inżynieria chemiczna oraz elektrotechnika i elektronika.

Najwyższy wynik PG uzyskała w dyscyplinie inżynieria lądowa (Civil Engineering) uzyskując 23,3 punktów, co jest jednocześnie najlepszym wynikiem spośród polskich uczelni biorących udział w rankingu. Zapewnił on PG w tej dyscyplinie pozycję w przedziale 201-300 w rankingu światowym.

Oprócz inżynierii lądowej PG sklasyfikowana została także w dwóch innych dyscyplinach: inżynieria chemiczna (Chemical Engineering, 18 punktów) oraz elektrotechnika i elektronika (Electrical&Electronic Engineering, 16,7 punktów), uzyskując w obu przypadkach pozycję na świecie w przedziale 401-500 i drugi wynik wśród polskich uczelni.

Szanghajski Uniwersytet Jiao Tong rozpoczął publikację Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (ARWU), czyli tzw. rankingu szanghajskiego w podziale na przedmioty akademickie w 2009 roku. Ranking podzielony jest na 54 kategorie/dyscypliny, obejmujące nauki przyrodnicze, inżynierię, nauki o życiu, nauki medyczne i społeczne. Przy tworzeniu rankingu pod uwagę branych jest kilka czynników, w tym m.in. liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych oraz liczba pracowników, którzy otrzymali istotną nagrodę w określonej dziedzinie. W rankingu znalazło się w sumie ponad cztery tysiące uniwersytetów.

Lista rankingowa GRAS 2020 dostępna jest na stronie http://www.shanghairanking.com/. 

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment