PG: Ponad 220 tys. zł na umiędzynarodowienie uczelni

PG: Ponad 220 tys. zł na umiędzynarodowienie uczelni

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG pozyskał ponad 220 tys. zł dofinansowania z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację dwóch projektów związanych z procesem umiędzynarodowienia uczelni. NAWA pozytywnie oceniła wnioski Politechniki Gdańskiej złożone w ramach programów „Promocja zagraniczna” oraz „Welcome to Poland”. Celem tego pierwszego jest wsparcie uczelni w budowaniu jej marki międzynarodowej oraz promocji za granicą, w ramach drugiego jednostki mogą realizować działania w obszarze obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej.

W ramach programu „Promocja zagraniczna” Politechnika Gdańska otrzyma 99  tys. zł dofinansowania na realizację projektu „Zwiększenie zróżnicowania kulturowego wśród studentów zagranicznych Politechniki Gdańskiej” (nazwa marketingowa projektu: „Make a #GUTchoice”).

– Na Politechnice Gdańskiej studiuje prawie 900 studentów zagranicznych z ponad 60 krajów, przy czym ponad 50 procent z nich to osoby z Indii, Ukrainy, Chin, Hiszpanii oraz Białorusi. Raporty poświęcone umiędzynarodowieniu studiów wyższych w Polsce wskazują, że liczba studentów z Chin, Indii i Hiszpanii będzie wzrastać lub utrzymywać się na dotychczasowym, wysokim poziomie. Podobnie w przypadku studentów z Ukrainy czy Białorusi, którzy ze względu na bliskość geograficzną, kulturową i językową, będą wciąż chętnie wybierać studia w Polsce. Wyzwaniem dla uczelni wyższych, w tym Politechniki Gdańskiej, wydaje się zatem pozyskanie studentów również z innych obszarów geograficznych i kręgów kulturowych. I taki jest główny cel naszego projektu – mówi Maria Doerffer, pełniąca obowiązki kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.  

W ramach projektu „Make a #GUTchoice” uruchomiony zostanie Program Ambasadorów, do udziału w którym zostaną zaproszeni zarówno studenci zagraniczni studiujący na PG, jak i studenci z Polski wyjeżdżający na wymiany w ramach programu Erasmus+. Z udziałem studentów zrealizowana zostanie również seria spotów promocyjnych oraz profesjonalna sesja fotograficzna, z których materiały zostaną następnie wykorzystane w kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych oraz na popularnych platformach edukacyjnych.

Projekt rozpocznie się jeszcze w tym roku i będzie realizowany do końca lipca 2020 roku.

Natomiast ponad 120 tys. zł dofinansowania przyznano na realizację projektu „Pogłębienie procesu internacjonalizacji na Politechnice Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych” złożony w ramach programu „Welcome to Poland”. Projekt zakłada szkolenia dla kadry administracyjnej z zakresu podnoszenia kompetencji międzykulturowych oraz językowych – te drugie będą prowadzone w formie coachingu językowego.

– W ramach projektu powstanie autorski program coachingu językowego dla pracowników PG – lektorzy językowi będą towarzyszyć pracownikom m.in. dziekanatów, ale nie tylko, w ich codziennej pracy. Nacisk zostanie położony na naukę praktycznych zwrotów w konkretnych sytuacjach, w jakich codziennie znajdują się pracownicy PG zajmujący się obsługą zagranicznych studentów i pracowników. Zajęcia w ramach coachingu językowego będą uzupełnieniem obecnej oferty kursów językowych prowadzonych przez Centrum Języków Obcych PG – wyjaśnia Maria Doerffer.

Więcej informacji na ten temat pod tym linkiem. 

Leave a comment

Send a Comment