PG drugą najbardziej „zieloną” uczelnią w Polsce

PG drugą najbardziej „zieloną” uczelnią w Polsce
Politechnika Gdańska awansowała w  kolejnych międzynarodowych rankingach i została drugą najbardziej zaangażowaną w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym uczelnią w Polsce.
 

Koniec 2020 roku obfitował w publikacje międzynarodowych rankingów uczelni wyższych. Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w trzech z nich: UI GreenMetric, QS EECA oraz EngiRank.

UI GreenMetric 2020 – to ranking badający zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym (w tym z  infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami). Istotną kwestią dla organizatora jest również bogactwo oferty edukacyjnej i działań badawczych podejmowanych w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska. Na 912 zbadanych uczelni PG zajęła 231. miejsce, awansując tym z 247. miejsca (na 780 uczelni) w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu. Wśród uczelni wyższych w Polsce uplasowała się na drugiej pozycji. Najbardziej „zieloną” uczelnią z Polski został UAM w Poznaniu, zajmując 222. miejsce.

Więcej informacji na stronie PG

Leave a comment

Send a Comment