Pełnomocnik Ministra Zdrowia z GUMed

Pełnomocnik Ministra Zdrowia z GUMed

Dr Maciej Niedźwiecki z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed został powołany na pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw opieki paliatywnej.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój opieki paliatywnej w Polsce, ukierunkowanych na zapewnienie pacjentom w końcowym stadium chorób terminalnych prawa do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pełnomocnik ma przedstawiać Ministrowi zdrowia informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, a także propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych dla rozwoju opieki paliatywnej.

źródło: gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment