Omówienie trzech wybranych wyroków SN z zakresu prawa pracy

Omówienie trzech wybranych wyroków SN z zakresu prawa pracy

Orzeczenia SN w 2019 r. (Prawo pracy)

W 2019 roku pojawiło się wiele orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Poniżej przedstawiamy trzy najciekawsze wyroki z punktu widzenia pracownika.

Wyrok z 17 stycznia 2019 r.,  sygn. akt II PK 268/17

Wypadek komunikacyjny, któremu pracownik zatrudniony w systemie zadaniowego czasu pracy uległ w czasie jazdy samochodem służbowym z domu do siedziby pracodawcy, wykonując polecenie służbowe stawienia się w tej siedzibie, jest wypadkiem przy pracy (art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.).

 

Wyrok z 5 września 2019 r., sygn. akt III PK 96/18

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie jest czynnością prawną (oświadczeniem woli) w rozumieniu art. 61 par. 1 k.c., lecz jest realizowane w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy (art. 22 par. 1 k.p.). W konsekwencji pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony, a także udzielić mu urlopu wypoczynkowego.

 

Uchwała z 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III PZP 2/19

W sytuacji, gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę, a następnie rozwiązał ją bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługują roszczenia odszkodowawcze z art. 45 par. 1 k.p. w związku z art. 47 k.p. oraz z art. 56 par. 1 k.p. w związku z art. 58 k.p., przy uwzględnieniu, że świadczenia te spełniają funkcję kompensacyjną, a zatem w części albo w całości może dojść do zbiegu roszczeń wykluczającego ich kumulację.

Autor: Kamil Patynowski
Źródło: www.gazetaprawna.pl

Leave a comment

Send a Comment