Ogromny sukces słupszczanina! Został szefem Państwowej Agencji Atomistyki

Ogromny sukces słupszczanina! Został szefem Państwowej Agencji Atomistyki

Pochodzący ze Słupska dr Łukasz Młynarkiewicz od środy pełni obowiązki prezesa Państwowej Agencji Atomistyki – informuje serwis gp24. 

Zajął to stanowisko po Andrzeju Przybycinie, który z dniem 10 września został z niego odwołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na wniosek Henryka Kowalczyka, ministra środowiska. Jak informuje Ministerstwo Środowiska, zmiana na stanowisku Prezesa PAA jest związana z wdrażaniem Programu polskiej energetyki jądrowej.

30-letni Młynarkiewicz, który jest absolwentem I LO w Słupsku, dotychczas piastował stanowisko dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Poprzednio, odpowiadał on za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, a także postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów strategii, planów lub przedsięwzięć.

Dr Młynarkiewicz jest radcą prawnym, dyplomantem International School of Nuclear Law, programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytet w Montpellier. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych, który uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej o instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej.

Młynarkiewicz to także członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz sekretarz Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association. Ponadto posiada istotne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i realizacji postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo oraz z Aarhus. Jest on także autorem licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa energetyki jądrowej, prawa oraz postępowania administracyjnego.

źródło: “gp24.pl”

Leave a comment

Send a Comment