Nowy kierunek studiów w ofercie Akademii Pomorskiej w Słupsku

Nowy kierunek studiów w ofercie Akademii Pomorskiej w Słupsku

Miło nam poinformować, że oferta studiów na Akademii Pomorskiej powiększa się o kolejny kierunek – stosunki międzynarodowe. Stało się tak dzięki pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ostatecznej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Czym będzie charakteryzował się nowy kierunek? Jak czytamy na stronie apsl.edu.pl, absolwenci studiów II stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe posiadają  pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną, umiejętności i kompetencje w dziedzinie nauk społecznych, z zakresu polityki i administracji, bezpieczeństwa, socjologii, ekonomii i prawa, w celu wykorzystania w  pracy zawodowej, pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie, efektywnego komunikowanie się, negocjowania i przekonywania do swoich racji oraz w rozwoju osobowym i kształceniu przez całe życie. Potrafią zastosować nabytą wiedzę do przeprowadzenia badań i analiz w zakresie stosunków międzynarodowych z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiadają umiejętności pracy zespołowej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem.

Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe są gruntownie przygotowani do pracy na stanowiskach analitycznych, wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

 Absolwenci w zakresie „europeistyka” będą  gotowi do podjęcia pracy  w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, jak również w strukturach Unii Europejskiej, a także w ośrodkach kulturalnych lub organizacjach pozarządowych, we wszystkich jednostkach i organizacjach krajowych i europejskich, w których wymagana jest umiejętność dokonywania analizy zjawisk i procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych, szczególnie o charakterze integracyjnym, zagrożeń dla państw UE w zakresie pokojowego współistnienia.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe  zainteresowane karierą w dyplomacji oraz spełniające wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej mają możliwość być przyjętymi na aplikację dyplomatyczno-konsularną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po zakończeniu której będą mogli starać się o zatrudnienie w szeroko rozumianej służbie zagranicznej, dyplomatyczno-konsularnej, w strukturach organizacji unijnych i międzynarodowych.

źródło: apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment