Nowy kierunek studiów na Akademii Pomorskiej

Nowy kierunek studiów na Akademii Pomorskiej

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku dietetyka – czytamy na stronie Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Wzrost częstości występowania otyłości i innych chorób dietozależnych oraz rosnące zainteresowanie społeczeństwa zdrowym odżywianiem sprawia, że zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie żywienia i dietetyki.

Dietetyk to specjalista ochrony zdrowia, który posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie. Absolwent dietetyki będzie przygotowany m. in. do oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również na organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku oraz stanu zdrowia, jak również prowadzenia edukacji żywieniowej w różnych grupach społecznych.

Studia prowadzone są w Akademii Pomorskiej w Słupsku, która posiada wieloletnie doświadczenie oraz niekwestionowany dorobek dydaktyczny. Uczelnia dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną wyposażoną w  nowoczesny sprzęt multimedialny, medyczny, aparaturę laboratoryjną oraz symulacyjną.

Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe)  prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających znaczący dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie dietetyki w specjalistycznych laboratoriach oraz w licznych placówkach szkolenia praktycznego.

Szczegółowe informacje dot. nowej oferty APSL pod tym linkiem. 

Leave a comment

Send a Comment