Nowe laboratorium z unikatową aparaturą badawczą za 4,5 mln zł

Nowe laboratorium z unikatową aparaturą badawczą za 4,5 mln zł

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uruchomione zostało Laboratorium Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas wyposażone w urządzenia analityczne, które stwarzają nowe możliwości identyfikacyjne oraz pozwalają na uzyskanie unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków. Sprzęt może mieć zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych i spożywczych, badaniach metabolizmu substancji psychoaktywnych, czy typowaniu biomarkerów chorób i stanów zapalnych. Aparatura została zakupiona z grantu pozyskanego przez śp. prof. Jacka Namieśnika.

Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG w latach 2016-2019 jeszcze za życia złożył wniosek o grant aparaturowy, który został właśnie zrealizowany w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym PG. Za pozyskane 4,5 mln zł zakupiony został dwuwymiarowy chromatograf cieczowy ze spektrometrem ruchliwości jonów z kwadrupolem połączonym z analizatorem czasu przelotu – Two-Dimensional Liquid Chromatography coupled with Ion Mobility Quadrupole Time-of-Flight (LC×LC-IMS-QTOF). Dzięki zakupionej aparaturze, możliwe będzie uzyskanie nowych, dodatkowych informacji o próbkach.

– System umożliwia m.in. osiągnięcie rozdzielenia chromatograficznego badanej próbki, dzięki zastosowaniu dwóch pomp oraz możliwości precyzyjnego „wycinania” rozdzielonych substancji w pierwszym wymiarze i przenoszenia ich na drugi wymiar, przykładowo w celu sprawdzenia czystości substancji. Zastosowanie spektrometru ruchliwości jonów umożliwia uzyskanie takich danych jak czas dryfu poszczególnych jonów oraz tzw. CCS (collision cross section), co można tłumaczyć jako powierzchnię przekroju przez cząsteczkę. Te dwie specyficzne wartości będzie można uzyskać za pomocą instrumentu o takich parametrach po raz pierwszy w Polsce, co stwarza ogromne możliwości identyfikacyjne oraz dostarcza unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków – tłumaczy dr inż. Paweł Kubica z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym PG. ­

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment