Nowatorska metoda badania indeksu wytrzymałości kości w GUMed

Nowatorska metoda badania indeksu wytrzymałości kości w GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako pierwszy ośrodek w Polsce i jako jeden z nielicznych na świecie, uzyska dostęp do mikroindentacji, innowacyjnej metody badania kości.

Dwoje badaczy zatrudnionych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – dr hab. Magdalena Jankowska oraz dr hab. Bogdan Biedunkiewicz odbyli certyfikowane szkolenie w zakresie zastosowania technologii Osteoprobe®Active Life Scientific, USA w referencyjnym europejskim ośrodku Uniwersytetu w Barcelonie.

Mikroindentacja to obecnie jedyna małoinwazyjna metoda oceny wytrzymałości materiałowej kości, możliwa do zastosowania u ludzi i dająca wiedzę o jakości kości, niedostępnej dotychczas badaniu. Wytrzymałość materiałowa kości pozwala m.in. na ocenę ryzyka złamania i była dotychczas wykorzystywana w badaniach naukowych w dziedzinie endokrynologii, reumatologii i onkologii.

W GUMed metoda ta znajdzie zastosowanie w realizacji projektu pt. „Czy fenotyp mineralny i kostny pacjentów z autosomalną dominującą torbielowatością nerek jest odmienny w różnych stadiach prognostycznych choroby?”.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach międzynarodowego grantu w konkursie HARMONIA (nr 2018/30/M/NZ5/00480).

źródło: gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment