Naukowiec GUMed z nagrodą Ministra Zdrowia

Naukowiec GUMed z nagrodą Ministra Zdrowia

Dr hab. Jarosław Kobiela z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za rok 2019. Wyróżnienie w zakresie działalności naukowej przyznano za cykl publikacji Badanie molekularne oraz nowoczesne techniki diagnostyki endoskopowej i leczenia nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Nagrodę tę mogą otrzymać nauczyciele akademiccy wykładający na uczelniach medycznych oraz nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przyznawana jest przez Ministra Zdrowia z jego inicjatywy własnej lub na wniosek rektora uczelni, w której zatrudniony jest dany nauczyciel bądź dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. O nagrodę dla dr. hab. Jarosława Kobieli wnioskował rektor GUMed prof. dr hab. Marcin Gruchała.

Dr hab. Jarosław Kobiela jest chirurgiem i gastroenterologiem związanym z naszą Uczelnią od początku swojej kariery naukowej. W jego dorobku znajduje się wiele publikacji dotyczących zagadnień takich jak: kolonoskopia, chirurgia jelita grubego oraz rak jelita grubego.

źródło: gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment