Naukowcy z PG pracują nad zdalnym i nieinwazyjnym narzędziem do nadzoru pasieki pszczelarskiej

Naukowcy z PG pracują nad zdalnym i nieinwazyjnym narzędziem do nadzoru pasieki pszczelarskiej

W odpowiedzi na problem zgłoszony przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w ramach projektu „e-Pionier II – Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” (POPC 3.3) realizowanego przez spółkę celową EXCENTO, zespół specjalistów prowadzi prace nad narzędziem do nadzoru pasieki pszczelarskiej. Projekt uzyskał finansowanie oraz wsparcie inwestora – spółki Sescom S.A.

Pszczoła miodna jest jednym z głównych owadów, które zapylają ponad połowę wszystkich roślin używanych w przemyśle spożywczym. Życie i zdrowie pszczół zależy silnie od jakości środowiska naturalnego, w którym mieszkają i pracują. Niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym prowadzą do upadku całych pasiek. Problem masowego ubytku pszczół na skutek chorób ma skalę globalną i znany jest jako zjawisko Colony Collapse Disorder (CCD), czyli Masowe Ginięcie Pszczół. 

– Istnieje dzisiaj silna potrzeba zbudowania systemu, który będzie nie tylko monitorował ul i pokazywał wartości temperatury lub wilgotności, ale także dostarczał mechanizmów alarmowych. Pszczelarz potrzebuje w możliwie jak najkrótszym czasie informacji o wystąpieniu sytuacji szkodliwych dla jego pszczół. Wierzymy, że dzięki naszemu systemowi, wyposażonemu w dedykowane rozwiązania sprzętowe i algorytmy analizy dźwiękowej, uda się sprostać temu wyzwaniu – mówi dr inż. Andrzej Sobecki z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, lider zespołu projektowego.

Opracowywany system będzie polegał na zbudowaniu sieci energooszczędnych urządzeń monitorujących pasiekę pszczelarską, które mają zbierać dane dotyczące temperatury, wilgotności oraz dźwięku, a także informacje o próbach kradzieży uli lub wandalizmu. Dane te będą wysyłane na zdalny serwer, gdzie zostaną przeanalizowane, pod kątem występowania zjawisk, które pszczelarze określają jako krytyczne. Zestawienie danych trafi do pszczelarza poprzez aplikację internetową. Taki przepływ informacji umożliwi szybką reakcję i zapobieganie dalszym stratom.

Firma Sescom S.A. zdecydowała się na inwestycję w projekt zarówno ze względu na aspekt środowiskowy i ekologiczny, ale również widząc w tym rozwiązaniu konkretny potencjał biznesowy. 

– Projekt „Smartula” [nazwa robocza – przyp.  red.], zwrócił naszą uwagę, gdyż bliskie są nam tematy, które wpływają pozytywnie na nasz ekosystem. Jesteśmy zaangażowani w projekty wodorowe, stawiamy na energooszczędność – podkreśla Maciej Halbryt, dyrektor Sescom Innovation Lab.– Zależy nam na implementowaniu innowacyjnych autorskich rozwiązań również do naszej działalności biznesowej.

Chcesz więcej szczegółów? Kliknij tutaj!

Leave a comment

Send a Comment