Naukowcy wspólnie z przemysłem pracują nad trwałymi i tanimi nawierzchniami asfaltowymi

Naukowcy wspólnie z przemysłem pracują nad trwałymi i tanimi nawierzchniami asfaltowymi

Politechnika Gdańska wspólnie z Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz spółkami Budimex S.A., Grupy LOTOS S.A. i ORLEN Asfalt Sp. z o.o. będzie rozwijać technologię pozwalającą obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość. Prace realizowane będą w ramach programu badawczego pt. „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”.  W piątek, 4 października w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej nastąpiło uroczyste przekazanie umów pomiędzy stronami.

 – Konsorcjum, w skład którego weszła Politechnika Gdańska to przykład wzorcowej współpracy nauki z biznesem. Co ważne, Grupa LOTOS  i spółka ORLEN Asfalt należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN, największe firmy z branży petrochemicznej oraz Budimex, największa firma budowlana w Polsce współpracują ze sobą i wspólnie  finansują badania naukowe i rozwojowe z własnych środków. Jesteśmy dumni, że stoimy na czele grupy badawczej, którą tworzą naukowcy z tak ważnych instytucji naukowych jak Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów – mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej.

Przedstawiciele przemysłu liczą na to, że prace prowadzone w ramach konsorcjum przyczynią się do wypracowania konkretnych rozwiązań, a przez to do rozwoju drogownictwa w kraju. Podkreślają też wagę współpracy z ośrodkami naukowymi.

– Uczelnie wyższe powinny być naturalnym wsparciem dla biznesu. Wspólnie działając mamy większe szanse na realizację swoich celów, dlatego tak cieszy nas wieloletnia współpraca Budimeksu z Politechniką Gdańską. Jest to współpraca, która odbywa się na wielu płaszczyznach: poprzez wsparcie edukacji oraz wdrażanie innowacji, czego przykładem jest ten innowacyjny, ekspercki projekt – mówi Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor Biura Zakupów i Jakości Budimex S.A.

– Rozwój innowacyjnych rozwiązań jest celem strategicznym Grupy LOTOS, dlatego angażujemy się w ten projekt. Stworzenie konsorcjum badawczego złożonego z 6 podmiotów to bardzo dobry przykład współpracy środowiska naukowego z przemysłem. Cieszę się, że będziemy wspólnie prowadzić prace, których celem jest opracowanie innowacyjnej nawierzchni asfaltowej z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych  –mówi Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

– Zaangażowaliśmy się w ten projekt jako jeden z czołowych, polskich producentów asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych. Widzimy w nim szansę na wydłużenie trwałości budowanych w Polsce dróg. Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się znacznie do rozwoju drogownictwa, poprawy trwałości dróg oraz optymalizacji kosztów budowy poprzez wykorzystanie produktów asfaltowych nowej generacji –dodaje Cezary Godziuk, prezes Zarządu LOTOS Asfalt.

Źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment