Naukowcy UG wśród badających efekty zdalnego nauczania wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli

Naukowcy UG wśród badających efekty zdalnego nauczania wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli

Co myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnym nauczaniu i jak się do niego przystosowali? Czy otrzymali odpowiednie wsparcie? Jakie emocje im towarzyszą? Na te pytania odpowie badanie naukowe przygotowane przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg, Fundacji Orange oraz Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Projektem badawczym „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” objęci zostali nauczyciele, uczniowie i ich rodzice z wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Badanie jest w pełni anonimowe, jednakże zastosowane narzędzie pozwoli porównać odpowiedzi respondentów w obrębie danej szkoły.

– Po raz pierwszy polska edukacja stanęła przed wyzwaniem zdalnej edukacji na tak masową skalę. W sumie można powiedzieć, że tylko nowe technologie ratują dzisiaj proces przekazywania wiedzy. Ale czy oznacza to, że jesteśmy na taką formę w pełni przygotowani. To właśnie chcemy zbadać wykorzystując do tego jakościowe oraz ilościowe narzędzia pomiaru – mówi dr Maciej Dębski z Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy po szczegóły pod ten link!

Leave a comment

Send a Comment