Naukowcy GUMed autorami ważnej publikacji

Naukowcy GUMed autorami ważnej publikacji

Dr Maciej Grzybek i dr hab. Beata Biernat z Zakładu Parazytologii Tropikalnej GUMed są autorami pracy „Zoonotic Virus Seroprevalence among Bank Voles, Poland, 2002-2010”, która została opublikowana w prestiżowym „Emerging Infectious Diseases”, wydawanym przez Center for Disease Control and Prevention, USA (Impact Factor = 7.42). Praca powstała w ramach międzynarodowego projektu biomonitoringu nornicy rudej – PolVole, który z ramienia GUMed koordynuje dr Grzybek.

Nawiązując współpracę z Department of Virology Helsinki University udało się przeprowadzić seromonitoring zoonotycznych wirusów u nornic rudych w Polsce. Nornice rude (Myodes glareolus) to gatunek gryzoni, najczęściej występujący w lasach Polski i Europy.

Gryzonie są znane jako rezerwuary zoonotycznych wirusów odgrywają więc znaczącą rolę w rozpowszechnianiu tych patogenów. Stosując testy immunofluorescencyjne, przeprowadzono pierwszy długoterminowy program monitorowania zakażeń hantawirusem (PUUV), arevirusem (LCMV) i wirusem krowianki (CPXV) u nornic rudych z trzech ekologicznie podobnych, lecz odseparowanych miejsc w północno-wschodniej Polsce. U badanych nornic wykryto przeciwciała przeciwko wszystkim trzem wirusom: PUUV, CPXV i LCMV. Ogólna seroprewalencja zarażeń wirusowych wynosiła 25,9% [23,0–29,1] i była głównie spowodowana CPXV. Wykryto tylko 2 przypadki LCMV (0,3% [0,2-0,9]) i 5 przypadków PUUV (0,76% [0,4-1,6]). Prewalencja CPXV różniła się znacznie w zależności od miejsca, lat, w których przeprowadzono badania, płci żywiciela (wyższa u samców norników) i wieku gospodarza (najwyższa u starszych zwierząt). Wystąpiły również znaczące interakcje odzwierciedlające różne wskaźniki wzrostu seroprewalencji w okresie badania w trzech siedliskach i zmienność między siedliskami pod względem wieku gospodarza.

Przedstawione wyniki wnoszą znaczący wkład w zrozumienie roli nornicy rudej w utrzymaniu i rozprzestrzenianiu się tych wirusów i zidentyfikowaniu kluczowych czynników, które wpływają na wysokość seroprewalencji w określonych populacjach gospodarzy.

Oryginalny artykuł dostępny tutaj.

Leave a comment

Send a Comment