Nagrody Prezydenta Gdyni dla przedstawicieli GUMed

Nagrody Prezydenta Gdyni dla przedstawicieli GUMed

Laureatami Nagrody Prezydenta Gdyni dla pracowników służby zdrowia zostali dr hab. Katarzyna Sikorska, kierująca Kliniką Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. GUMed, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed.

Nagroda gdyńska za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz chorych oraz w dziedzinie nowoczesnej profilaktyki i edukacji zdrowotnej ma najdłuższą, ponad 20-letnią tradycję na Pomorzu.

Tegoroczne nagrody wręczyli 16 października br. w Konsulacie Kultury w Gdyni prezydent miasta Wojciech Szczurek oraz wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele GUMed, m.in. p.o. dyrektora UCMMiT w Gdyni dr hab. med. Marcin Renke, prof. GUMed.

Źródło: Gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment