Nagroda Polskiego Herkulesa dla prof. Krzysztofa Wilde

Nagroda Polskiego Herkulesa dla prof. Krzysztofa Wilde
Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej został wyróżniony w konkursie Builder Awards 2020 – Polski Herkules. Nagroda redakcji miesięcznika „Builder” przyznawana jest osobom, które wywarły wpływ na rozwój polskiego budownictwa.

W XVII edycji Builder Award 2020 prof. Krzysztof Wilde nagrodę Polskiego Herkulesa otrzymał w uznaniu dotychczasowej wyróżniającej się działalności naukowej, dydaktycznej i eksperckiej w dziedzinie inżynierii lądowej oraz za wieloletnie zaangażowanie w rozwój nowoczesnego budownictwa w Polsce.

Nagrodę Polskiego Herkulesa, przyznawaną przez redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder”, każdego roku otrzymują przedstawiciele firm, instytucji i organizacji za szczególne osiągnięcia i ugruntowaną pozycję w branży budowlanej. Statuetką nagradzani są także wybitni przedstawiciele świata nauki i edukacji budowlanej.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment