Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Józef Adam Liwo z Wydziału Chemii oraz dr hab. Artur Szutta, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego otrzymali Nagrodę Ministra Edukacji za wieloletnią działalność naukową i znaczące osiągnięcia na tym polu.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki to wyróżnienia dla najwybitniejszych w swoich dziedzinach nauczycieli akademickich i naukowców. Laureaci cieszą się uznaniem zarówno pracowników uczelni, jak i instytutów badawczych oraz naukowych.

Przyznawane są w 5 kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Szczegóły znajdziesz na stronie UG

Leave a comment

Send a Comment