Nad czym pracują naukowcy GUMed?

Nad czym pracują naukowcy GUMed?

Ile lat mogą przetrwać w organizmie krążące komórki nowotworowe? Jak może się zmienić terapia niedokrwiennych udarów mózgu? Czym jest zjawisko ADE i dlaczego jest ważne w badaniach nad koronawirusem SARS-CoV-2? Między innymi nad tymi zagadnieniami pracują naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To ponad tysiąc pracowników i ponad trzystu doktorantów – indywidualnie i zespołowo zaangażowanych w realizację projektów badawczych, aktywnych publikacyjnie w krajowym i międzynarodowym obiegu naukowym. W ostatnim czasie uruchomiona została platforma www.naukatoludzie.gumed.edu.pl, na której można śledzić prace naukowców z naszej Uczelni i dowiedzieć się więcej o ich dokonaniach.

– Bardzo się cieszę, że mamy możliwość realizacji kampanii promującej nasze dokonania naukowe. To bardzo potrzebne, aby do szerokiej opinii publicznej dotarła wiedza na temat tego, nad czym pracujemy i w jaki sposób może się to przekładać na nowoczesne formy terapii. Równie ważne jest to, aby ułatwić przepływ informacji wewnątrz środowiska naukowego, dzięki czemu naukowcy z różnych ośrodków mogliby rozwijać współpracę interdyscyplinarną – mówi prof. Miłosz Jaguszewski, przewodniczący Rady Naukowej projektu.

W kolejnych miesiącach na stronie projektu prezentowane będą sylwetki badaczy i badaczek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ich zainteresowania oraz ostatnie dokonania naukowe. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja ich znaczących osiągnięć naukowych, a także wpływu na rozwój nowoczesnych narzędzi medycyny i jakość życia pacjentów.

Projekt Nauka to ludzie. Promocja osiągnięć naukowych oraz kariery naukowej na przykładzie pracowników GUMed został sfinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki.

źródło: gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment