Minister zdrowia wyróżnił najlepsze uczelnie medyczne

Minister zdrowia wyróżnił najlepsze uczelnie medyczne

Rektorzy czterech uczelni medycznych – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczestniczyli 15 stycznia br. w spotkaniu z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Minister pogratulował sukcesu, jakim jest pozycja na liście dwudziestu jednostek wiodących w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Zdaniem prof. Szumowskiego to potwierdzenie wysokiej jakości nauczania i prac badawczych prowadzonych na polskich uczelniach medycznych. Ponadto Łukasz Szumowski zapowiedział dodatkowe wsparcie finansowe dla uczelni resortowych.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest jedyną uczelnią medyczną, która została wybrana do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Prezentację omawiającą dorobek GUMed przedstawił rektor prof. Marcin Gruchała. Przybliżył słuchaczom priorytetowe obszary badawcze, do których należą: onkologia; kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. Dziedziny te wybrano w drodze dogłębnej analizy potencjału naukowo-badawczego GUMed, przygotowanej przez zewnętrznych ekspertów. Wykorzystana metodologia uwzględniła m.in. rankingi branżowe, współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi, liczbę prestiżowych publikacji międzynarodowych, jakość i efektywność prowadzonych badań, poziom umiędzynarodowienia, a także nowoczesną infrastrukturę badawczą.

Program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jego celem jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłoniono 10 najlepszych, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2%.

Podczas uroczystości Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wręczył także nagrody 31 wyróżniającym się nauczycielom akademickim. Przyznawane są one rokrocznie za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku w pracy akademickiej.

Więcej informacji dostępnych tutaj!

Leave a comment

Send a Comment