Minister nauki: działalność uczelni zawieszona do 24 maja

Minister nauki: działalność uczelni zawieszona do 24 maja

W związku z pandemią COVID-19 do 24 maja zawieszona jest działalność uczelni. Ponieważ matury zaplanowane są na czerwiec – jest możliwość, by przyszły rok akademicki ruszył w normalnym trybie – poinformował minister nauki Wojciech Murdzek.

Na wspólnej konferencji prasowej ministrów edukacji narodowej, szkolnictwa wyższego i zdrowia przekazano informację o zawieszeniu placówek oświatowych do 24 maja. Podano także nowe terminy egzaminów maturalnych. Matury rozpoczną się 8 czerwca. Będą to tylko egzaminy pisemne, w tym roku nie będzie więc matur ustnych.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek poinformował, że w związku z przesunięciem matur proces rekrutacji na studia będzie musiał zakładać pewne modyfikacje. “Zapewnienie ze strony władz uczelni, rektorów – jest takie, że ten tryb rekrutacji będzie możliwy, będzie przebiegał w sposób konstruktywny” – powiedział minister.

Jak ocenił, “przy tych terminach jest możliwość, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie”.

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przedstawił szczegóły terminarza matur. Na początku lipca będzie przeprowadzony egzamin maturalny dla tych, którzy nie mogą napisać matury w pierwszym terminie. Do 11 sierpnia mają być podane wyniki egzaminów maturalnych, a na początku września będzie możliwość poprawienia wyników matur. “Wyniki egzaminów poprawkowych będą podane do wiadomości uczniów i uczelni do końca września” – dodał.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) skomentowało, że uczelnie będą musiały dostosować tegoroczne uchwały rekrutacyjne do terminów egzaminów maturalnych oraz zasad przeprowadzania matur (brak egzaminów ustnych). “Wyniki matur poprawkowych będą podane 30 września, dlatego należy liczyć się z niewielkim opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2020/2021. Uczelnie będą musiały prowadzić rekrutację nieco dłużej, żeby umożliwić maturzystom dostęp do studiów” – poinformował resort nauki.

Podczas konferencji prasowej Wojciech Murdzek poinformował, że na uczelniach działalność dydaktyczna na uczelniach zawieszona jest do 24 maja.

“Prace naukowo-dydaktyczne mogły – i mogą się toczyć (…) z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa” – podkreślił.

Na internetowej stronie resortu nauki dodano, że ograniczenie działalności analogicznie będzie dotyczyć Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów.

Zapowiedziano tam, że przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowanie poszczególnych instytucji, także uczelni. “Po ogłoszeniu przez rząd kolejnego etapu przywracania funkcjonowania poszczególnych instytucji, MNiSW znowelizuje rozporządzenie ograniczające funkcjonowanie uczelni w zakresie świadczenia pracy przez pracowników” – poinformowano.

Uczelnie będą musiały rozpocząć wtedy przygotowania do stopniowego przywracania bieżącej działalności i opracowywać własne plany przywracania funkcjonowania uczelni.

PAP – Nauka w Polsce
lt/ zan/

Leave a comment

Send a Comment