Międzynarodowa wizyta studyjna na GUMedzie

Międzynarodowa wizyta studyjna na GUMedzie

Gdański Uniwersytet Medyczny gościł czwartego września 2019 roku uczestników międzynarodowego programu EIT Health LS Hard Skills na wizycie studyjnej. Organizatorami spotkania dla młodych naukowców, innowatorów i przedsiębiorców z dziedziny farmacji i biotechnologii było Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Medycyny Translacyjnej.

Wizytę studyjną rozpoczęła przywitaniem gości dr Katarzyna Waligóra-Borek – p.o. dyrektora Centrum Transferu Technologii. Pierwszą z zaplanowanych prelekcji wygłosiła dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba – kierownik Projektu EIT Health. Przybliżyła uczestnikom spotkania ofertę GUMed jako pierwszego na Pomorzu ośrodka koordynacji inicjatywy RIS EIT Health, jak również rolę Uczelni w sieci EIT Health w regionie. Wskazała założenia, misję oraz program RIS Hub realizowany obecnie w GUMed poprzez Centrum Transferu Technologii. Zaprezentowała zakres korzystania z Trójkąta Wiedzy KTI oraz możliwości wsparcia ze strony organizacji EIT Health w promowaniu innowacji w regionie.

Centrum Medycyny Translacyjnej reprezentowała dr Beata Graff z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, która podczas wystąpienia zaprezentowała misję działania nowo powstałej w GUMed jednostki, obszar zainteresowań oraz pola współpracy, którymi mogą być zainteresowani naukowcy, innowatorzy i przedsiębiorcy z dziedziny farmacji i biotechnologii z całej Europy. Podkreślona została również nadrzędna wizja CMT polegająca na stworzeniu nowych rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych pozwalających na optymalne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego naszej Uczelni.

Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy programu EIT Health LS Hard Skills udali się do przestrzeni Centrum Medycyny Translacyjnej, gdzie zostali oprowadzeni po ośmiu pracowniach, w których przy pomocy różnych, wysokospecjalistycznych badań można będzie ocenić u pacjenta funkcję serca i naczyń, duże i małe naczynia wieńcowe, budowę serca, rejestrację fal mózgowych czy snu. Informacji na temat badań i działań CMT udzielali dr Beata Graff, dr Anna Szyndler z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz dr hab. Marcin Hellmann, prof. nadzw. z Zakładu Diagnostyki Chorób Serca.

Po szczegóły zapraszamy na stronę GUMedu. 

Leave a comment

Send a Comment