MEiN: 10 mln zł wsparcia dla uczelni niepublicznych na nauczanie zdalne

MEiN: 10 mln zł wsparcia dla uczelni niepublicznych na nauczanie zdalne

10 mln zł przeznaczył minister edukacji i nauki dla uczelni niepublicznych na zapewnienie odpowiednich warunków nauczania na odległość m.in na zakup narzędzi do nauczania w trybie zdalnym czy szkolenia. Resort szacuje, że ze wsparcia skorzysta około 100 uczelni.

Jak informuje MEiN wsparcie finansowe może zostać przyznane uczelniom: które w latach 2018–2020 nie otrzymały negatywnej oceny jakości kształcenia na żadnym z prowadzonych kierunków studiów; które kształciły co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych (według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Wysokość wsparcia dla danej uczelni uzależniona będzie od liczby studentów studiów stacjonarnych.

Otrzymane środki uczelnie niepubliczne mogą przeznaczyć na: zakup oprogramowania (w tym umożliwiającego wirtualizację laboratoriów specjalistycznych, licencje do programów do kształcenia zdalnego itp.); zakup sprzętu (m.in. laptopów, tabletów, serwerów, modemów, sprzętu potrzebnego do wyposażenia sal dydaktycznych w system wideokonferencji itp.); wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za wsparcie wykładowców i studentów w kwestii zajęć online (w tym, m. in. programistów, metodyków, osób przygotowujących materiały multimedialne); szkolenia dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia.

Wnioski o udzielenie wsparcia uczelnie niepubliczne mogą składać do 5 lutego 2021 r. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Resort informuje, że wsparcie finansowe na zakup narzędzi do zdalnego nauczania otrzymały również wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra edukacji i nauki oraz uczelnie niepubliczne finansowane na zasadach uczelni publicznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej MEiN.

(PAP)
dsr/ mhr/

Leave a comment

Send a Comment