Logistyka już w lutym – nowy kierunek w Akademii Pomorskiej

Logistyka już w lutym – nowy kierunek w Akademii Pomorskiej

Rusza rekrutacja na Logistykę – nowy kierunek studiów prowadzonych w Katedrze Zarządzania Akademii Pomorskiej.

Na rozpoczęcie nauki nie będzie trzeba czekać do października. Pierwsi studenci edukację rozpoczną już w lutym.

Logistyka to kierunek, który jest odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy – na Pomorzu Środkowym działa coraz więcej firm zajmujących się transportem i logistyką. Do tej pory odpowiedzią Akademii Pomorskiej na potrzeby lokalnego rynku pracy w tym zakresie były studia na specjalności Zarządzanie w transporcie, spedycji, logistyce – realizowane w ramach kierunku Zarządzanie. Nie zaspokajały one jednak w pełni rosnącego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Nowy kierunek studiów rozwiąże ten problem.

Studenci podczas studiów zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. nowoczesnego zarządzania logistyką w fazie zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji,  prawnych i ekonomicznych uwarunkowań procesów logistycznych na rynku krajowym i zagranicznym, a także zarządzania finansami, analizy rynku, negocjacji biznesowych czy systemów informatycznych, wspomagających podejmowanie decyzji w działalności logistycznej. Umiejętności te zdobywać będzie można studiując na jednej z trzech specjalności: Transport i spedycja, Logistyka morska czy Systemy magazynowe.

Program studiów, opracowany we współpracy z przedstawicielami biznesu, zaprojektowano w taki sposób, by przygotować wszechstronnie wykształconych kandydatów na stanowiska w zespołach kierowniczych oraz liderów zespołów zadaniowych w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach szeroko pojętego sektora logistycznego. Niewątpliwą zaletą  studiów są wykładowcy, gdyż obok uznanych naukowców zajęcia ze studentami prowadzić będą praktycy z bogatym doświadczeniem w branży logistycznej.

Z danych Akademickiego Biura Karier Akademii Pomorskiej oraz z badań pochodzących z innych uczelni wynika, że 80% studentów kierunku Logistyka znajduje zatrudnienie, w tym blisko 50% w swoim zawodzie. Z uwagi na fakt, że dotąd w subregionie słupskim nie było możliwości studiowania na tym kierunku, wskaźnik zatrudnialności powinien być większy niż w innych częściach kraju.

Studia na kierunku Logistyka prowadzone będą w systemie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym. Rekrutacja rozpoczyna się 27 stycznia i potrwa do 14 lutego br. Nauka na studiach stacjonarnych i wieczorowych jest bezpłatna.

Więcej informacji dostępnych tutaj. 

Leave a comment

Send a Comment