List intencyjny w sprawie współpracy Politechniki Gdańskiej z Gminą Miasta Sopotu

List intencyjny w sprawie współpracy Politechniki Gdańskiej z Gminą Miasta Sopotu

W sopockiej Operze Leśnej podpisano w poniedziałek 8 czerwca list intencyjny dotyczący współpracy Gminy Miasta Sopotu i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. List jest deklaracją współpracy w zakresie rozwoju i rewitalizacji Sopotu, m.in. poprzez wspólną organizację studenckich konkursów architektonicznych.

Z ramienia Politechniki Gdańskiej list intencyjny podpisali prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury. Sopot reprezentowali prezydent Jacek Karnowski i Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

– Współpraca Politechniki Gdańskiej i Miasta jest wieloletnia i bardzo owocna. Żaden poważniejszy obiekt w Sopocie nie powstałby, gdyby nie współpraca z Politechniką. Najlepszym przykładem jest Opera Leśna z unikatową konstrukcją dachu, ale także budowa Centrum Haffnera, czy budowa dworca. Dzięki tej współpracy mamy również klasę architektoniczną w sopockim I Liceum Ogólnokształcącym – skomentował podpisanie listu intencyjnego Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

– Jedną z głównych misji Politechniki Gdańskiej jest podejmowanie działań na rzecz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a wieloletnia współpraca z miastem Sopot jest tego świetnym przykładem – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Wykonujemy teraz kolejny krok naprzód w ramach tego partnerstwa. Politechnika chętnie przeznaczy swoje możliwości i zasoby, by jeszcze aktywniej działać na rzecz rozwoju i rozbudowy Sopotu. Podpisanie tego porozumienia to także świetna okazja na pokazanie kreatywności i zdolności studentów Wydziału Architektury PG, którzy swoją energię i pomysłowość pokazują najlepiej, gdy mogą pracować przy interesujących projektach. Ta współpraca z pewnością im to umożliwi – dodał rektor Politechniki Gdańskiej.

Pierwszym projektem w ramach podpisanej deklaracji o współpracy Miasta Sopot z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej są trwające już prace nad opracowaniem nowej koncepcji i przebudową Opery Leśnej. Prace projektowe dotyczą całej infrastruktury i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni.

–  Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej będą mogli partycypować w wypracowywaniu nowej wizji zagospodarowania nie tylko Opery Leśnej i jej otoczenia, ale także kolejnych, atrakcyjnych miejsc i przestrzeni w Sopocie – komentowała podpisanie porozumienia o współpracy prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG. –Dzięki temu porozumieniu nasi studenci będą mogli jeszcze mocniej pobudzić swoją kreatywność i wyobraźnię, wypełniając w ten sposób społeczną misję uczelni.

Dzięki przebudowie, Opera Leśna zyska nowe funkcjonalności przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej. W konkursie pod nazwą „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” biorą udział studenci minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Prace konkursowe jury oceni 25 czerwca br.

– Naszym zamiarem było stworzenie z Opery Leśnej miejsca, które będzie tętniło życiem przez cały rok. Jestem przekonana, że połączenie tego młodzieńczego spojrzenia studentów z zabytkowym, ponad 100-letnim obiektem, przyniesie rewelacyjne efekty – mówiła podczas uroczystości Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Bardzo się cieszę, że zaczynamy od Opery Leśnej, ale mam nadzieję, że na tym nie zakończymy. Mamy wiele miejsc w Sopocie, które wymagają takiego „innego” spojrzenia i tu także liczę na kreatywne i przełamujące schematy myślenie studentów – dodała wiceprezydent Czarzyńska-Jachim.

Punktem wyjścia do rozpoczęcia ścisłej współpracy i uruchomienia pierwszego konkursu było powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli miasta, urzędników poszczególnych wydziałów, Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART i Muzeum Sopotu oraz przedstawicieli władz i wykładowców Politechniki Gdańskiej, którzy wspólnie opracowali warunki, jakie miałby spełniać obiekt po przebudowie.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment