Konferencja o transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r.

Konferencja o transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r.

Jak przebiegały w Polsce przemiany w szkolnictwie wyższym w ostatnim 30-leciu? Będą o tym rozmawiać w Warszawie uczestnicy konferencji organizowanej przez KRASP i Politechnikę Warszawską.

Konferencja naukowa “Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019” odbędzie się 28 i 29 października. Uczestnicy konferencji mają dokonać przeglądu i oceny procesu przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce w okresie transformacji, na gruncie nauk o polityce i administracji (nauk o polityce publicznej) oraz nauk o zarządzaniu i jakości (nauk o zarządzaniu) z perspektywy systemowej oraz instytucjonalnej.

Wydarzenie organizuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich we współpracy z Politechniką Warszawską i przy wsparciu Fundacji Rektorów Polskich.

W pierwszym dniu przewidywane jest wystąpienie ministra nauki Jarosława Gowina, a następnie odbędzie się też m.in. debata panelowa o kluczowych regulacjach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego (z lat 1990, 2005 i 2018). W debacie udział wezmą: przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Zbigniew Marciniak, rzecznik rządu Piotr Müller, szef KRASP Jan Szmidt, prezes Fundacji Rektorów Polskich Jerzy Woźnicki i prezes FNP Maciej Żylicz.

W drugim dniu zaplanowano m.in. debatę panelową z udziałem – przedstawicieli młodego pokolenia badaczy szkolnictwa wyższego.

“Najważniejszym celem organizatorów konferencji jest opracowanie i przedstawienie analizy działań rządów i uczelni na rzecz reform w szkolnictwie wyższym w okresie transformacji ustrojowej w naszym kraju” – piszą organizatorzy. Zapowiadają, że wnioski z konferencji wykorzystać będzie można w pracach nad strategicznymi dokumentami – m.in. nad dokumentem o polityce naukowej państwa czy w strategii rozwoju uczelni.

Szczegóły dotyczące konferencji na stronie organizatorów. 

Jednym z patronów medialnych konferencji jest serwis PAP – Nauka w Polsce.

Nauka w Polsce
lt/ zan/

Leave a comment

Send a Comment