Komunikat Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 3 września 2020 r. w sprawie  sposobu realizacji zajęć   dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym, w oparciu o zalecenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, informuję, że zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 w założeniu mają być realizowane w następujący sposób:

1. Studenci pierwszego roku SPS, JSM i SDS  będą uczestniczyć w zajęciach w systemie hybrydowym (zdalnie oraz częściowo stacjonarnie):
– pierwsze wykłady i ćwiczenia audytoryjne zostaną przeprowadzone w siedzibie uczelni w trybie tradycyjnym, a kolejne już zdalnie w trybie synchronicznym (tj. w czasie rzeczywistym);
– ćwiczenia praktyczne prowadzone będą w trybie tradycyjnym;
–  konsultacje prowadzone będą w trybie zdalnym.
2. Studenci wyższych lat oraz doktoranci do odwołania będą realizować zajęcia w trybie zdalnym (synchronicznie), za wyjątkiem przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne, wskazanych przez odpowiednich kierowników jednostek.
3. Biura obsługujące studentów będą pracowały w godzinach 8.00-15.00 w trybie tradycyjnym w siedzibie Uczelni, udzielając informacji również w trybie zdalnym. Preferowany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zostaną określone w stosownym zarządzeniu.

Leave a comment

Send a Comment