Kolejny sukces nauczycieli akademickich ze Słupska

Kolejny sukces nauczycieli akademickich ze Słupska

Wniosek dr hab. Anny Sobieckiej, prof. AP (Instytut Filologii) złożony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych” uzyskał pozytywną rekomendację i został przeznaczony do finansowania na łączną kwotę 24222,22 zł.

Celem projektu będzie przygotowanie i opublikowanie autorskiej monografii poświęconej przywracaniu pamięci o mniej znanych utworach Michała Bałuckiego oraz prezentacji jego sztuk jednoaktowych, których walory sceniczne pozostają nadal aktualne.

Szczegóły dostępne na stronie AP.

Leave a comment

Send a Comment