Kolejny sukces Akademii Pomorskiej w Słupsku w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych

Kolejny sukces Akademii Pomorskiej w Słupsku w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia Pomorska w Słupsku odniosła kolejny sukces w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

W ramach programu “Inkubator Innowacyjności 4.0”, którego celem jest wspieranie aktywnej działalności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym złożono wniosek we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

W procedurze oceny AP uzyskała 66 punktów, co pozwoliło uczelni znaleźć się na liście rankingowej wniosków przeznaczonych do finansowania z kwotą ponad 2 mln złotych na lata 2020-2022.

Od strony merytorycznej procedurę tworzenia wniosku koordynował dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP, Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania oraz zespół pracowników Biura ds. Nauki pod kierownictwem dr hab. inż. Aleksandra Astela, prof. AP. Prorektora ds. Nauki.

Szczegółowe wyniki dostępne na stronie apsl.edu.pl.

Leave a comment

Send a Comment