Kolejne spotkanie grupy roboczej

Kolejne spotkanie grupy roboczej

Think Tank Nauka+ spotkał się w Dolinie
Charlotty. Omówiono założenia kolejnych działań w obszarze nauki podejmowanych przez Fundację Imperio. Uzgodniono ramy projektu Open
Academy, wyznaczono odpowiedzialnych za kontakty z rektorami uczelni oraz wskazano potrzeby sprzetowe i szkolenia, które byłyby konieczne przy uruchamianiu kolejnej inicjatywy na rzecz środowiska akademickiego i
promocji polskiej nauki.

Leave a comment

Send a Comment