Kolejne dofinansowanie dla Uniwersytetu Gdańskiego!

Kolejne dofinansowanie dla Uniwersytetu Gdańskiego!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w Programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Wśród podmiotów, którym przyznano środki finansowe, znalazł się Uniwersytet Gdański.

Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Projekt przewiduje sfinansowanie stypendiów na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. Stypendia zostaną przeznaczone w głównej mierze na: pobyty związane z pozyskiwaniem materiałów do prac doktorskich/artykułów naukowych,  udziały w konferencjach zagranicznych, udziały w kursach, warsztatach, stażach itp. W ramach projektu realizowane będą zarówno zagraniczne wyjazdy doktorantów i kadry akademickiej UG, jak i przyjazdy z zagranicznych uczelni doktorantów i kadry akademickiej. Planuje się, że łącznie w wymianie wezmą udział 123 osoby.

Projekt ma charakter ogólnouczelniany, będzie realizowany w okresie 10.2019 – 09.2020, a kwota dofinansowania to blisko 1,2 mln PLN.

Oryginalny artykuł dostępny tutaj. 

Leave a comment

Send a Comment