Kolejne dofinansowanie dla uczelni z Trójmiasta

Kolejne dofinansowanie dla uczelni z Trójmiasta

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła właśnie wyniki naboru wniosków o udział w programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Dofinansowanie otrzymały Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. 

Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej poprzez międzynarodową wymianę stypendialną – udział w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

W projekcie realizowanym na Politechnice Gdańskiej, który NAWA zakwalifikowała do finansowania, weźmie udział 50 doktorantów PG oraz 40 doktorantów i 10 przedstawicieli kadry akademickiej uczelni zagranicznych.

Projekt przewiduje m.in. finansowe wsparcie udziału 30 doktorantów Politechniki Gdańskiej w zagranicznych konferencjach naukowych (trwających 5-7 dni), których tematyka jest ściśle związana z tematyką ich prac doktorskich, a także wsparcie finansowe pobytu 20 doktorantów na renomowanych uczelniach oraz w ośrodkach naukowo-badawczych poza Polską w celu wykonania badań niezbędnych do prac doktorskich (wizyty trwające ok. 30 dni).

Co więcej, w ramach projektu, 20 doktorantów z zagranicznych uczelni otrzyma wsparcie finansowe udziału w letnich i zimowych szkołach naukowych prowadzonych w języku angielskim, które są organizowane przez Politechnikę Gdańską lub pod jej patronatem. Projekt zakłada także finansowanie uczestnictwa 20 doktorantów spoza Polski w kursach, warsztatach oraz w wizytach studyjnych.

Szczegóły na stronie PG oraz UG

Leave a comment

Send a Comment