Jarecki: "Staramy się docierać do przedsiębiorców. Przekonywać do wspólnego działania"

Jarecki: "Staramy się docierać do przedsiębiorców. Przekonywać do wspólnego  działania"

Rozmowa ze Zbigniewem Jareckim, Prezesem Zarządu Kaszubskiego Związku
Pracodawców.

Panie Prezesie, Kaszubski Związek Pracodawców działa od 2011 roku. Jaki jest zasięg jego oddziaływania i ile przedsiębiorstw zrzesza obecnie?
Na dzień 27.09.2019 r. do KZP należy 214 firm. Obejmuje wszystkie powiaty na zachód od Wisły (bez Chojnic) łącznie z Trójmiastem, a także firmy z powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego.

Skąd wziął się pomysł na utworzenie KZP?
Dynamiczny rozwój gminy Żukowo spowodował napływ firm, które tu inwestowały.
Burmistrz gminy Żukowo Jerzy Żurawicz zorganizował w lutym 2011 r. spotkanie przedsiębiorców i tam padła propozycja, aby się zorganizować. Chętni przygotowali dokumenty, statut itd. 16 firm podpisało akt założycielski Związku Pracodawców w Żukowie, który w maju 2011 r. został zarejestrowany w KRS. W roku 2013 został przemianowany na Kaszubski Związek Pracodawców.

Po kilku latach funkcjonowania można już ocenić, czy powołana organizacja spełnia zakładane cele. Czy można stwierdzić, że dla pięknego regionu Kaszub jesteście motorem rozwoju gospodarczego?
Zakładane cele udaje się realizować. Świadczy o tym rozwój organizacyjny: ilość członków i zasięg terytorialny. „Motor rozwoju gospodarczego” dla Kaszub to za wielkie słowa. Staramy się docierać do przedsiębiorców. Przekonywać do wspólnego działania. Wypowiadać się nie tylko w sprawach „czysto” gospodarczych, ale także zabiegać o rozwój infrastruktury i otoczenia biznesu. To także ma wpływ na funkcjonowanie firm. Organizujemy dla przedsiębiorców różne spotkania, szkolenia, konferencje. Przekazujemy informacje o najróżniejszych wydarzeniach i procesach społeczno-gospodarczych, które mają pomagać w prowadzeniu firm.

W jaki sposób Związek promuje tych najlepszych, którzy wprowadzają innowacyjne rozwiązania dla regionu i jego mieszkańców?
Promujemy firmy różnymi sposobami. Zgłaszamy propozycje do nagród i wyróżnień organizowanych przez samorządy, organizacje pracodawców, m.in. GRYF POMORSKI, SUCOVIA, KARTËSKÔ SKRA. Sami wyróżniamy przedsiębiorców nagrodą „AMBASADORA KASZUB”, którą wręczamy co roku w maju na Majówkach Pomorskich Przedsiębiorców.

Czy łatwo jest zachować niezależność w waszej działalności? Niezależność, która w wyraźny sposób zapisana jest w statucie Kaszubskiego Związku Pracodawców.
Od początku istnienia założyliśmy sobie, że nie będziemy wstępowali do żadnych ogólnopolskich organizacji pracodawców oraz nie będziemy się identyfikowali z żadną siłą polityczną. Oczywiście współpracujemy z organizacjami pracodawców, uzgadniamy stanowiska w wielu sprawach i razem adresujemy wnioski i propozycje do władz. Podobnie, jeśli chodzi o partie polityczne. Współpracujemy z każdą, która aktualnie sprawuje władze.

Organizujecie spotkania dla przedsiębiorców, analizujecie problemy i szukacie właściwych rozwiązań. Czy widzi Pan miejsce dla studentów pomorskich uczelni na takich spotkaniach?
Na razie w roli obserwatorów. To wniosłoby nową wartość w proces kształcenia przyszłych przedsiębiorców. Nie widzę przeszkód, aby studenci pomorskich uczelni brali udział w organizowanych przez nas spotkaniach.

Jeszcze słowo dla gości przyjeżdżających do Trójmiasta, odwiedzających województwo pomorskie przy okazji kursów, szkoleń, spotkań biznesowych. Co warto zobaczyć na Kaszubach? Czy może Pan polecić jakieś atrakcje? Może swoje ulubione miejsca?
Atrakcji jest wiele. Ot chociażby Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, Zamek w Bytowie. Polecam wyprawę na szczyt Wieżycy. Jest wiele kompleksów szkoleniowo-wypoczynkowych, np. WICHROWE WZGÓRZE i U CHŁOPA w Chmielnie, KISTON w gminie Sulęczyno, ADLER w Zgorzałem, ZIELONA BRAMA w Przywidzu, KOSZAŁKOWO w Wieżycy i wiele innych. Warto obejrzeć zespoły poklasztorne w Żukowie i Kartuzach. Jednym słowem, jest co oglądać i gdzie wypoczywać.

Leave a comment

Send a Comment