Jak napisać artykuł naukowy? Szkolenia dla pracowników i doktorantów

Jak napisać artykuł naukowy? Szkolenia dla pracowników i doktorantów

Pracownicy naukowi i doktoranci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu publikowania prac naukowych, a w szczególności publikacji w czasopismach naukowych mogą wziąć udział w cyklu szkoleń online, które odbędą się w dniach 19 i 26 kwietnia br.

Każde seminarium jest poświęcone poszczególnym etapom przygotowania oraz publikacji artykułu naukowego – od jego planowania, pisania, przez wybór dobrego czasopisma do jego publikacji, aż po proces recenzji. Tożsame szkolenia zostaną zorganizowane dla UG i PG, tworzących razem z GUMed Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita. Przewidziano także nagranie i udostępnienie webinarów, aby możliwe było ich obejrzenie w innym terminie.

Mądry wybór czasopisma
Celem seminarium jest zapoznanie naukowców oraz doktorantów z dobrymi praktykami w wyborze czasopisma, narzędziami i wskaźnikami bibliometrycznymi, które umożliwiają wybór oraz ocenę czasopism naukowych. Uczestnicy poznają zasady, o których należy pamiętać korzystając ze wskaźników bibliometrycznych, a także dowiedzą się, z jakich narzędzi można korzystać, aby świadomie wybrać dobre czasopismo do opublikowania swojej pracy naukowej. Szkolenie obejmuje również kwestię publikacji w modelu otwartego dostępu.
19.04.2021 r. godz. 12:00-13:15
Rejestracja: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_3ZpnDJFzRe2dA7HsULqTZg

Proces recenzji naukowej
Podczas szkolenia zostanie omówiony temat recenzji, której poddawane są artykuły przed publikacją w rzetelnych czasopismach naukowych. Przedstawione będą zasady realizacji recenzji i jej przebieg, jak również rady oraz sugestie pochodzące od redaktorów oraz recenzentów, mówiące na co warto zwrócić uwagę odpowiadając na uwagi zawarte w recenzji.
26.04.2021 r. godz. 12:00-13:15
Rejestracja: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_7rqjom9sRja_6hcz826V1w

Leave a comment

Send a Comment